Skip to content

Over ons x

Schildknegt en partners werkt van straat tot strategie. Wij zijn uw adviseurs die zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau oplossingen en ondersteuning biedt voor maatschappelijke vraagstukken. 

De leefbaarheid van veel wijken en buurten in Nederland staat onder druk door grote maatschappelijke opgaven in het sociaal- en veiligheidsdomein zoals overlast en criminaliteit, schuldenproblematiek en armoede. Schildknegt en partners ondersteunt sinds 1999 vele organisaties zoals gemeenten en onderwijsinstellingen bij uiteenlopende ontwikkelingen en transities in het sociaal- en veiligheidsdomein. De praktijkervaring leverde een domeinoverstijgende, integrale methodische aanpak overlast op.