Skip to content

FuturoWerkt

Schildknegt & partners is onderdeel van FuturoWerkt

Wij zijn een consultancy- en interim bureau met specialisaties in samenwerking en beleidsvraagstukken. Onze focus ligt op het begeleiden, optimaliseren en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en beleidsmaatregelen met betrekking tot jeugd, veiligheid, welzijn en onderwijs.

Netwerk ontwikkeling

Wij ondersteunen bij samenwerkingsverbanden binnen gemeente, scholen en instellingen.

Veranderen

Wij zijn in staat om beweging te creëren.

Strategie en beleid

Wij werken van straat tot strategie. Wij leggen een verbinding tussen beleid en praktijk.

Over ons

We hechten aan een aanpak die recht doet aan de eigenheid van de huidige problematiek en dynamiek. We begeleiden veranderingen die integraal en gedragen verder strekken dan de nu ervaren geïsoleerde symptoombestrijding. We zien meerwaarde in een aanpak die ook handvatten en aangrijpingspunten biedt op de langere termijn. Wij bieden oplossingen die schaalbaar en toekomstbestendig zijn.

Wat doen wij

Leefbaarheidsvraagstukken rondom veiligheid in een wijk, school of stad is een van de complexe vraagstukken op dit moment. Wij helpen gemeente, welzijn en onderwijs in deze complexiteit bij het doen van onderzoek, het ontwikkelen van een strategie, het uitvoeren van de aanpak en het uitvoeren van evaluaties. Dat doen wij zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Onze visie

De kracht van Schildknegt & Partners ligt in het doen, door alle lagen heen, van operationeel tot tactisch en bestuurlijk niveau. We begeleiden veranderingen voor zowel de professional als de inwoner en streven naar leefbare wijken en buurten in heel Nederland.

Onze opdrachtgevers

Samenwerken maakt de toekomst

Schildknegt & Partners is onderdeel van Futurowerkt