Skip to content

Wat doen wij?

Leefbaarheidsvraagstukken rondom veiligheid in een wijk, school of stad is een van de complexe vraagstukken op dit moment. Wij helpen gemeente, welzijn en onderwijs in deze complexiteit bij het doen van onderzoek, het ontwikkelen van een strategie, het uitvoeren van de aanpak en het uitvoeren van evaluaties. Dat doen wij zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Onderzoek

Bij Schildknegt & Partners zijn we betrokken bij het maken van een echt verschil in de leefwereld van jongeren en de omgeving waarin ze leven. Door hoogwaardig onderzoek uit te voeren streven we ernaar onze opdrachtgevers te helpen effectievere beleidslijnen, leertuinen en programma’s te ontwikkelen voor het aanpakken van jeugdproblematiek in het sociale en veiligheidsdomein waaronder overlast en criminaliteit door jongeren.

We begrijpen dat jeugdproblematiek een complex probleem is dat een veelzijdige aanpak vereist, daarom verrichten wij onderzoek op drie belangrijke aspecten: de omvang van het probleem in een gemeente of buurt, de processen rondom samenwerking en de mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Evenals hoe je de impact van interventies kunt evalueren.
We werken nauw samen met gemeenten, organisaties en andere belanghebbenden om informatie en inzichten te verzamelen. We gebruiken een scala aan indicatoren om de omvang en aard van de overlast door jongeren te beoordelen, waaronder data op jeugd en kwalitatieve interviews. Hierdoor krijgen we een uitgebreid beeld van de vraagstukken die spelen.

We erkennen dat het aanpakken van jeugdproblematiek een gecoördineerde en samenwerkende inspanning vereist. We letten daarom nauwlettend op de relaties en verbindingen tussen verschillende belanghebbenden, waaronder de gemeente, wetshandhaving, welzijnsorganisaties, hulpverlening en jongeren zelf. Door deze processen en verbindingen te begrijpen, zien we waar de samenwerking kan worden verbeterd en strategieën ontwikkelen om effectievere partnerschappen op te bouwen.
We geloven dat er veel verschillende benaderingen zijn die effectief zijn bij het aanpakken van vraagstukken rondom risicojeugd zoals overlast en criminaliteit. Ons advies omvat zowel korte termijnmaatregelen, als lange termijn initiatieven.

Advies

Wij zijn uitvoerende adviseurs. Wij staan niet langs de zijlijn maar zijn betrokken en werken actief binnen de organisatie mee aan het vraagstuk. We ondersteunen tijdens het implementeren van de methodiek. Hierin adviseren wij op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau o.a. op het gebied van verander- en ontwikkelopgaven, interne en externe werkprocessen in samenwerking met betrokken partners en projectregie. De rode draad van onze advieswerkzaamheden is duurzaamheid. Een belangrijk onderdeel van onze advieswerkzaamheden is daarom ook coaching on thejob. Tijdens de implementatie van de methodiek coachen wij de betrokken professional in de uitvoering van hun werkzaamheden..

Werksessies

De kern van de methodische aanpak bevindt zich op de laag van de uitvoerende professionals. Zij zijn degene die direct op uitvoerend niveau aan de slag gaan met het vraagstuk. de problematische groep, het individu en het gezin. Samenwerking vormt de hoeksteen van de aanpak. De aanpak is een werkmethodiek. Het is een aanpak waarbij diverse partijen intensief met elkaar samenwerken om gezamenlijke doelen te behalen. De gemeente heeft de regie, maar goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is van groot belang. Met onze werksessies bieden wij een steun in de rug om de processen soepeler te laten verlopen het systeem van bestaande structuren en werkprocessen te optimaliseren

Neem contact met ons op!

Enthousiast geworden? Neem vrijblijvend contact op.

06 28414145

Amstelveen

Volg ons online

You agree to receive email communication from us by submitting this form.