Skip to content

Onze visie

Gemeenten worstelen met de vraag hoe zij, vanuit hun verantwoordelijkheid, samen met hun netwerk van professionals in het sociale- en veiligheidsdomein regie kunnen voeren op een methodische aanpak die problematisch gedrag aanpakt en bijdraagt aan perspectief voor zowel de jongere, zijn of haar gezin, de buurt en de wijk. 

De kracht van Schildknegt & Partners ligt in het doen, door alle lagen heen, van operationeel tot tactisch en bestuurlijk niveau. We begeleiden veranderingen voor zowel de professional als de inwoner en streven naar leefbare wijken en buurten in heel Nederland. Onze adviseurs ondersteunen gemeentes en organisaties die worstelen met de vraag hoe zij, vanuit hun verantwoordelijkheid, samen met hun netwerk van professionals in het sociale- en veiligheidsdomein regie kunnen voeren op vraagstukken die de leefbaarheid van de wijk en gemeente aantast. Als adviseurs staan wij niet langs de zijlijn maar zijn betrokken en werken actief binnen de organisatie mee aan het vraagstuk. De rode draad van onze advieswerkzaamheden is dan ook duurzaamheid. Samen met onze opdrachtgevers zorgen we ervoor dat de organisatie toekomstbestendig en zelfstandig verder kan. We begeleiden veranderingen die verder strekken dan geïsoleerde symptoombestrijding. We zien meerwaarde in adviezen en oplossingen die handvatten en aangrijpingspunten biedt op de langere termijn.

Wij geloven in een gespiegelde opzet: Zo binnen zo buiten is ons uitgangspunt. Dezelfde processen, bureaucratie en ethische- en morele dilemma’s waar een inwoner tegenaan loopt staat een domein overstijgende- integrale methodische aanpak in de weg. Onze methodiek is dus in eerste instantie gericht op het (gemeentelijke) systeem met als gevolg dat problematische situaties voor gezinnen integraal worden aangepakt. Met integraal bedoelen wij gedacht vanuit de leefwereld van de inwoner in plaats van het systeem.

Neem contact met ons op!

Enthousiast geworden? Neem vrijblijvend contact op.

06 28414145

Amstelveen

Volg ons online

You agree to receive email communication from us by submitting this form.