Skip to content

Onafhankelijke gecertificeerde vertrouwenspersonen

Naast advies bieden wij  ook de mogelijkheid tot het inzetten van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersonen spelen een essentiële rol bij het aanpakken van ongewenst gedrag, zoals intimidatie, agressie, pesten en discriminatie. Daarnaast behandelen zij integriteitskwesties zoals fraude, diefstal, misbruik van bedrijfsmiddelen en machtsmisbruik. Soms is het wenselijk om een externe vertrouwenspersoon in te zetten. Een externe vertrouwenspersoon biedt onafhankelijke ondersteuning en maakt het vaak makkelijker voor werknemers om kwesties te melden.

De taken van een externe vertrouwenspersoon omvatten:
1. Bieden van ondersteuning: Luisteren naar de ervaringen van slachtoffers van ongewenst gedrag of melders van integriteitskwesties, en samen zoeken naar oplossingen zodat zij veilig en gezond kunnen functioneren.
2. Geven van voorlichting: Informatie en educatie aan medewerkers en leidinggevenden over ongewenst gedrag en integriteitskwesties, met nadruk op preventie en het omgaan met incidenten.
3. Geven van advies: Management adviseren over beleid en procedures betreffende ongewenst gedrag en integriteit.

Met een externe vertrouwenspersoon wordt de werkplek veiliger, wat leidt tot kostenbesparingen en een verbeterde werksfeer voor alle medewerkers.

Trots om gecertificeerd LVV-register vertrouwenspersonen te hebben.