Skip to content

Over ons

Schildknegt en partners werkt van straat tot strategie. Wij zijn uw adviseurs die zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau oplossingen en ondersteuning biedt voor maatschappelijke vraagstukken.

De leefbaarheid van veel wijken en buurten in Nederland staat onder druk door grote maatschappelijke opgaven in het sociaal- en veiligheidsdomein zoals overlast en criminaliteit, schuldenproblematiek en armoede. Schildknegt en partners ondersteunt sinds 1999 vele organisaties zoals gemeenten en onderwijsinstellingen bij uiteenlopende ontwikkelingen en transities in het sociaal- en veiligheidsdomein. De praktijkervaring leverde een domeinoverstijgende, integrale methodische aanpak overlast op.

Otto Schildknegt

Professional met ruim 35 jaar ervaring binnen de domeinen onderwijs, overheid, gemeente, welzijn, jeugd en zorg. Betrokken en resultaatgerichte adviseur/manager/regisseur met focus op de mens. Ik ben een bevlogen verbinder, netwerker, ontwikkelaar en vernieuwer.

Samen met mensen werken aan verandering en vernieuwing is voor mij de belangrijkste motivatie. Werken vanuit de relatie, de bedoeling, het belang van zowel de persoon als de opgave maakt dat echte verandering en samenwerking tot stand gebracht kan worden. Een integrale aanpak realiseren op het vlak van straat tot strategie is mijn expertise. Het maakt het mogelijk om visie te verbinden aan toekomstperspectief.

Mijn kracht zit in het het ontwikkelen van netwerken, het zien van nieuwe verbindingen en deze te versterken. Ik ben sterk gericht op kwaliteit en het ontwikkelen van mensen. Ik geloof dat wanneer je mensen vertrouwen en ruimte geeft en inzicht in nieuwe mogelijkheden zij openstaan voor ontwikkeling en intrinsieke verandering. Het nieuwe verbinden aan het bestaande en zo effectieve transformatie tot stand te brengen geeft mij energie.

Juist daar waar iedereen denkt dat iets niet mogelijk is, spreekt het mij aan om oorzaken te zien, verbanden te leggen en te komen met verandering.

Anouk Visscher

Netwerk ontwikkeling

Wij ondersteunen bij samenwerkingsverbanden binnen gemeente, scholen en instellingen.

Veranderen

Wij zijn in staat om beweging te creëren.

Strategie en beleid

Wij werken van straat tot strategie. Wij leggen een verbinding tussen beleid en praktijk.

Neem contact met ons op!

Enthousiast geworden? Neem vrijblijvend contact op.

06 28414145

Amstelveen

Volg ons online

You agree to receive email communication from us by submitting this form.